7 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ເປັນມິດກັບລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນ…ເຫດຜົນນີ້!

7 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ເປັນມິດກັບລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນ…ເຫດຜົນນີ້! 7 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ເປັນມິດກັບລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນ…ເຫດຜົນນີ້!

Read More

경제전쟁 꾼 25] ‘증시 부활 시그널’ 강한 시장의 조건은? – 피크 아웃 / 테이퍼링 / 외국인 매도세 집중분석 (삼프로TV 김동환, 박세익, 윤지호, 이선엽, 이한영)

경제전쟁 꾼 25] ‘증시 부활 시그널’ 강한 시장의 조건은? – 피크 아웃 / 테이퍼링 / 외국인 매도세 집중분석 (삼프로TV 김동환, 박세익, 윤지호, 이선엽, 이한영) 경제전쟁 꾼 25] ‘증시 부활 시그널’ …

Read More

[뉴스외전 Zoom人] 최초 공개, 아프간 ‘미라클’ 작전 김일응 참사관 인터뷰 (2021.08.27/뉴스외전/MBC)

[뉴스외전 Zoom人] 최초 공개, 아프간 ‘미라클’ 작전 김일응 참사관 인터뷰 (2021.08.27/뉴스외전/MBC) [뉴스외전 Zoom人] 최초 공개, 아프간 ‘미라클’ 작전 김일응 참사관 인터뷰 [뉴스외전 Zoom人] 최초 공개, 아프간 ‘미라클’ 작전 김일응 참사관 …

Read More

“탈레반 검문소 통과때 가장 고비”…’미라클’ 수송작전 막전막후 / 연합뉴스 (Yonhapnews)

“탈레반 검문소 통과때 가장 고비”…’미라클’ 수송작전 막전막후 / 연합뉴스 (Yonhapnews) “탈레반 검문소 통과때 가장 고비”…’미라클’ 수송작전 막전막후 (서울=연합뉴스) 한국에 올 예정인 아프가니스탄 협력자와 가족 391명 가운데 10세 이하 아동이 절반에 …

Read More