“အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အဲ့ဒီဘုုရားကို ကိုးကွယ်နိုင်မည်ဆိုရင်တော့ဖြင့် လက်မထောင်ရဲပါတယ်”

“အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အဲ့ဒီဘုုရားကို ကိုးကွယ်နိုင်မည်ဆိုရင်တော့ဖြင့် လက်မထောင်ရဲပါတယ်” “အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အဲ့ဒီဘုုရားကို ကိုးကွယ်နိုင်မည်ဆိုရင်တော့ဖြင့် လက်မထောင်ရဲပါတယ်”

Read More

၁၄ရက်မနက်အာရုံ၅နာရီမှာ မအလရာထူးကထုတ်ပယ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရလိုက်ရပြိ

၁၄ရက်မနက်အာရုံ၅နာရီမှာ မအလရာထူးကထုတ်ပယ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရလိုက်ရပြိ ၁၄ရက်မနက်အာရုံ၅နာရီမှာ မအလရာထူးကထုတ်ပယ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရလိုက်ရပြိ

Read More

၂၂ . ၁၀ . ၂၀၂၁ မနက္ ၈ နာရီသတင္းထူး ျပည္သူအားလံုးမၾကာခင္ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မဲ့အရာႀကီး ရက္ပိုင္းပဲလိုေတာ့တယ္

၂၂ . ၁၀ . ၂၀၂၁ မနက္ ၈ နာရီသတင္းထူး ျပည္သူအားလံုးမၾကာခင္ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မဲ့အရာႀကီး ရက္ပိုင္းပဲလိုေတာ့တယ္ ၂၂ . ၁၀ . ၂၀၂၁ မနက္ ၈ နာရီသတင္းထူး ျပည္သူအားလံုးမၾကာခင္ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မဲ့အရာႀကီး ရက္ပိုင္းပဲလိုေတာ့တယ္

Read More

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၉ နာရီခြဲ ပိုင္ဆိုင္သမွ် အားလံုးအသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ မင္းေအာင္လိႈင္ေတာင္းပန္

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၉ နာရီခြဲ ပိုင္ဆိုင္သမွ် အားလံုးအသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ မင္းေအာင္လိႈင္ေတာင္းပန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၉ နာရီခြဲ ပိုင္ဆိုင္သမွ် အားလံုးအသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ မင္းေအာင္လိႈင္ေတာင္းပန္

Read More