ခြင်းကြားအဆင့်ကနေ တက်မလာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ

ခြင်းကြားအဆင့်ကနေ တက်မလာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ခြင်းကြားအဆင့်ကနေ တက်မလာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ

Read More

လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံ့နှံ့ နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မနောမယဆရာတော်၏ ရှင်းလင်းမိန့်ကြားချက်

လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံ့နှံ့ နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မနောမယဆရာတော်၏ ရှင်းလင်းမိန့်ကြားချက် လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံ့နှံ့ နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မနောမယဆရာတော်၏ ရှင်းလင်းမိန့်ကြားချက်

Read More

ဗံု​မ​ဟု​တ​္ ပတ္မ​ဟု​တ​္ … စ​ဥ​့္​အိုး​နဲ​႔​တီး​တဲ့ ဆို​င​္း​ဆရာ

ဗံု​မ​ဟု​တ​္ ပတ္မ​ဟု​တ​္ … စ​ဥ​့္​အိုး​နဲ​႔​တီး​တဲ့ ဆို​င​္း​ဆရာ ဗံု​မ​ဟု​တ​္ ပတ္မ​ဟု​တ​္ … စ​ဥ​့္​အိုး​နဲ​႔​တီး​တဲ့ ဆို​င​္း​ဆရာ

Read More

NUG က လူကြီးများ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ထွက်လာခဲ့ဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း

NUG က လူကြီးများ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ထွက်လာခဲ့ဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း NUG က လူကြီးများ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ထွက်လာခဲ့ဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း

Read More