ເມກາ ສັ່ງກຽມພ້ອມ USS carl vinson ເເລະ USS Abraham Lincoln. ຈີນ ຣັສເຊຍ ຊ້ອມຮົບ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ເມກາ ສັ່ງກຽມພ້ອມ USS carl vinson ເເລະ USS Abraham Lincoln. ຈີນ ຣັສເຊຍ ຊ້ອມຮົບ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ເມກາ ສັ່ງກຽມພ້ອມ USS carl vinson ເເລະ USS Abraham Lincoln. ຈີນ ຣັສເຊຍ ຊ້ອມຮົບ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *