”ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ” ຜູ້ນຳປະເທດ ຫຼື ຄົນຫັກຫຼັງ!

#ທ່ານໄກສອນ
#kaysone
#ປະເທດລາວ
#นครไกสอน

==========================================================================================================================

ຊ່ວຍເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນພວກເຮົາ
ຜ່ານບັນຊີການຄ້າຕ່າງປະເທດ
160120000930264001
ເພື່ອຈະເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເນື້ອຫາແບບນີ້ຕໍ່ໄປ!

#ສາມາດຕິດຕໍ່ໂຄສະນາໄດ້ທີ່:
ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ Email: [email protected]

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ເຟສບຸກ: www.facebook.com/Bounlaiy thakhek
ຫຼື https://bit.ly/2kzXW6p

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ເຟສບຸກສ່ວນຕົວ: www.facebook.com/Bounlaiy thakhek
ຫຼື https://bit.ly/2vgt0cZ
#bounlaiy

”ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ” ຜູ້ນຳປະເທດ ຫຼື ຄົນຫັກຫຼັງ!

”ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ” ຜູ້ນຳປະເທດ ຫຼື ຄົນຫັກຫຼັງ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *