หลี่แช พิธีกรสาวฟาดปมเฟคนิวส์ ถามรัฐบาลแถลงบางอย่างไม่ตรง ถือเป็นบิดเบือน

หลี่แช พิธีกรสาวฟาดปมเฟคนิวส์ ถามรัฐบาลแถลงบางอย่างไม่ตรง ถือเป็นบิดเบือน

หลี่แช พิธีกรสาวฟาดปมเฟคนิวส์ ถามรัฐบาลแถลงบางอย่างไม่ตรง ถือเป็นบิดเบือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *