“เดลตา” ลามจีนหลายมณฑลพบเพิ่ม 2 แห่ง ฝูเจี้ยน-ฉงชิ่ง

“เดลตา” ลามจีนหลายมณฑลพบเพิ่ม 2 แห่ง ฝูเจี้ยน-ฉงชิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *