โรคระบาดในอดีตรุนแรงกว่าโควิด-19 ตายกว่า 25 ล้านคน!!!

โรคระบาดในอดีตรุนแรงกว่าโควิด-19 ตายกว่า 25 ล้านคน!!!

โรคระบาดที่ทำให้ผู้คนล้มตายคราวละมาก ๆ คนในอดีตเรียกว่า “โรคห่า” ซึ่ง พ.ร.บ. โรคระบาด พ.ศ.2456 ระบุไว้ 3 โรค คือ กาฬโรค อหิวาตกโรคและไข้ทรพิษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *