ပဲကြီးလှော်စားမိတဲ့စစ်ကားတစ်စီး မသာကားဖြစ်သွား

ပဲကြီးလှော်စားမိတဲ့စစ်ကားတစ်စီး မသာကားဖြစ်သွား

ပဲကြီးလှော်စားမိတဲ့စစ်ကားတစ်စီး မသာကားဖြစ်သွား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *