ຄົນລາວຈະຄິດສັ້ນ ດີແຕ່ຄົນໄທຊ່ວຍໄດ້ທັນ

ຄົນລາວຈະຄິດສັ້ນ ດີແຕ່ຄົນໄທຊ່ວຍໄດ້ທັນ

ຄົນລາວຈະຄິດສັ້ນ ດີແຕ່ຄົນໄທຊ່ວຍໄດ້ທັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *