ເກາະຕິດເຮືອລົ້ມ ສູນຫາຍ 5 ຄົນ ທີ່ບ້ານ ໜອງພູໄຊ ເມືອງລອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ເກາະຕິດເຮືອລົ້ມ ສູນຫາຍ 5 ຄົນ ທີ່ບ້ານ ໜອງພູໄຊ ເມືອງລອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ເກາະຕິດເຮືອລົ້ມ ສູນຫາຍ 5 ຄົນ ທີ່ບ້ານ ໜອງພູໄຊ ເມືອງລອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *