ພະຍາຍາມ ຫຼົບໜີຈຸດກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຕ່ບໍ່ລອດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາກັກຕົວ

ພະຍາຍາມ ຫຼົບໜີຈຸດກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຕ່ບໍ່ລອດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາກັກຕົວ

ພະຍາຍາມ ຫຼົບໜີຈຸດກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຕ່ບໍ່ລອດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາກັກຕົວ

ພະຍາຍາມ ຫຼົບໜີຈຸດກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຕ່ບໍ່ລອດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາກັກຕົວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *