ตึกถล่มทับรถแบ็กโฮ ช่วยคนขับปลอดภัย

ตึกถล่มทับรถแบ็กโฮ ช่วยคนขับปลอดภัย

ตึกถล่มทับรถแบ็กโฮ ช่วยคนขับปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *