”ພຣະແກ້ວມໍລະກົດ” ເປັນຂອງຄົນໄທ ຫຼື ຄົນລາວ…ຄລິບນີ້ມີຄຳຕອບຊັດເຈນ!

”ພຣະແກ້ວມໍລະກົດ” ເປັນຂອງຄົນໄທ ຫຼື ຄົນລາວ…ຄລິບນີ້ມີຄຳຕອບຊັດເຈນ!

”ພຣະແກ້ວມໍລະກົດ” ເປັນຂອງຄົນໄທ ຫຼື ຄົນລາວ…ຄລິບນີ້ມີຄຳຕອບຊັດເຈນ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *