ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃນມູມສູງ|View of Vientiane railway station | ดูมุมสุงของสถานีรถไฟเวียงจันทน์.

ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃນມູມສູງ|View of Vientiane railway station | ดูมุมสุงของสถานีรถไฟเวียงจันทน์.

ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃນມູມສູງ|View of Vientiane railway station | ดูมุมสุงของสถานีรถไฟเวียงจันทน์.

ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃນມູມສູງ|View of Vientiane railway station | ดูมุมสุงของสถานีรถไฟเวียงจันทน์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *