ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກໂຕພວກ ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງ ນຳໄປກັກກັນໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກໂຕພວກ ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງ ນຳໄປກັກກັນໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກໂຕພວກ ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງ ນຳໄປກັກກັນໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກໂຕພວກ ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງ ນຳໄປກັກກັນໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *