ເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ສະຫວັນນະເຂດ

ເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ສະຫວັນນະເຂດ

ເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ສະຫວັນນະເຂດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *