ໃຕ້ຫວັນ ຄິດການໃຫຍ່ ທຸ້ມເງີນ 9.000 ລ້ານ ຊື້ອາວຸດໄລຍະໄກ ໂຈມຕີຈີນເເຜ່ນດີນໃຫຍ

ໃຕ້ຫວັນ ຄິດການໃຫຍ່ ທຸ້ມເງີນ 9.000 ລ້ານ ຊື້ອາວຸດໄລຍະໄກ ໂຈມຕີຈີນເເຜ່ນດີນໃຫຍ

ໃຕ້ຫວັນ ຄິດການໃຫຍ່ ທຸ້ມເງີນ 9.000 ລ້ານ ຊື້ອາວຸດໄລຍະໄກ ໂຈມຕີຈີນເເຜ່ນດີນໃຫຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *