ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့တဲ့ မအလ ပြည်ပသို့ ထွက်ပေးမယ်လား အသေခံမယ်လား NUGသတိပေးပြီ

ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့တဲ့ မအလ ပြည်ပသို့ ထွက်ပေးမယ်လား အသေခံမယ်လား NUGသတိပေးပြီ

ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့တဲ့ မအလ ပြည်ပသို့ ထွက်ပေးမယ်လား အသေခံမယ်လား NUGသတိပေးပြီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *