“รัศมีแข” ฝากข้อความถึง “ลิซ่า BLACKPINK” ขอบคุณที่ทำให้รู้ กำลังใจสำคัญแค่ไหน

“รัศมีแข” ฝากข้อความถึง “ลิซ่า BLACKPINK” ขอบคุณที่ทำให้รู้ กำลังใจสำคัญแค่ไหน

“รัศมีแข” ฝากข้อความถึง “ลิซ่า BLACKPINK” ขอบคุณที่ทำให้รู้ กำลังใจสำคัญแค่ไหน
“รัศมีแข” ฝากข้อความถึง “ลิซ่า BLACKPINK” ขอบคุณที่ทำให้รู้ กำลังใจสำคัญแค่ไหน
“รัศมีแข” ฝากข้อความถึง “ลิซ่า BLACKPINK” ขอบคุณที่ทำให้รู้ กำลังใจสำคัญแค่ไหน
vdo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *