ປະຫວັດ ຈຸມມະລີ ໄຊຍະສອນ ອະດີດປະທານປະເທດລາວ | ประวัต จุมมะลี ไชยะสอน อดีดประทานประเทศลาว

ປະຫວັດ ຈຸມມະລີ ໄຊຍະສອນ ອະດີດປະທານປະເທດລາວ | ประวัต จุมมะลี ไชยะสอน อดีดประทานประเทศลาว

ປະຫວັດ ຈຸມມະລີ ໄຊຍະສອນ ອະດີດປະທານປະເທດລາວ | ประวัต จุมมะลี ไชยะสอน อดีดประทานประเทศลาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *