မင်းအောင်လှိုင်ပြီးရင်ပြည်သူကိုဒုတိယမျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့လူမိုက်ဇေလတ်ကျည်ငါးတောင့်နဲ့သမလိုက်ပြီ

မင်းအောင်လှိုင်ပြီးရင်ပြည်သူကိုဒုတိယမျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့လူမိုက်ဇေလတ်ကျည်ငါးတောင့်နဲ့သမလိုက်ပြီ

မင်းအောင်လှိုင်ပြီးရင်ပြည်သူကိုဒုတိယမျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့လူမိုက်ဇေလတ်ကျည်ငါးတောင့်နဲ့သမလိုက်ပြီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *