ໄທ ໄປໄກເເລ້ວ. ຜະລິດເເລະຂາຍລົດຫຸ້ມເກາະເເບບຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບກອງທັບ ທັງໃນເເລະຕ່າງປະເທດ

ໄທ ໄປໄກເເລ້ວ. ຜະລິດເເລະຂາຍລົດຫຸ້ມເກາະເເບບຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບກອງທັບ ທັງໃນເເລະຕ່າງປະເທດ

ໄທ ໄປໄກເເລ້ວ. ຜະລິດເເລະຂາຍລົດຫຸ້ມເກາະເເບບຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບກອງທັບ ທັງໃນເເລະຕ່າງປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *