ดินไหวเขย่า 2 ชาติเอเซีย “ญี่ปุ่น” รุนแรงสุดรอบ 10 ปี


VROOM : ดินไหวเขย่า 2 ชาติเอเซีย “ญี่ปุ่น” รุนแรงสุดรอบ 10 ปี
เกิดเหตุแผ่นดินไหวใน 2 ชาติเอเซีย โดยที่ปากีสถาน แผ่นดินไหวรุนแรง 5.7 ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่น เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในรอบ 10 ปี สร้างแรงสะเทือนถึงกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *