ရွာရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရုံး မီးရှို့ခဲ့သူများ ဖမ်းစီးရမိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်

ရွာရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရုံး မီးရှို့ခဲ့သူများ ဖမ်းစီးရမိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်

ရွာရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရုံး မီးရှို့ခဲ့သူများ ဖမ်းစီးရမိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *