ທະຫານກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 241 ນຳຕົວກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົນ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 15ນຍ ສຶກສາອົມຮົບ ແລະ ກັກກັນ

ທະຫານກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 241 ນຳຕົວກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົນ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 15ນຍ ສຶກສາອົມຮົບ ແລະ ກັກກັນ

ທະຫານກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 241 ນຳຕົວກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົນ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 15ນຍ ສຶກສາອົມຮົບ ແລະ ກັກກັນ

ທະຫານກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 241 ນຳຕົວກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົນ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 15ນຍ ສຶກສາອົມຮົບ ແລະ ກັກກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *