ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປີດໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແນ່ນອນ ໃນທ້າຍປີ້ນີ້

ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປີດໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແນ່ນອນ ໃນທ້າຍປີ້ນີ້

ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປີດໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແນ່ນອນ ໃນທ້າຍປີ້ນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *