ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງຕໍາຫລວດ ປກສ ນະຄອນຫລວງ ຖະແຫລງຄະດີຄາຕະກໍາສອງເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງຕໍາຫລວດ ປກສ ນະຄອນຫລວງ ຖະແຫລງຄະດີຄາຕະກໍາສອງເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງຕໍາຫລວດ ປກສ ນະຄອນຫລວງ ຖະແຫລງຄະດີຄາຕະກໍາສອງເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *