กองทัพว้า UWSA ใหญ่คับฟ้า! แบ็คดี “ไม่เกรงใคร” Myanmar ยังหลบ RCSS ยังถอยยึดที่ “ทำแร่-ขนยา” เข้าไทย

กองทัพว้า UWSA ใหญ่คับฟ้า! แบ็คดี “ไม่เกรงใคร” Myanmar ยังหลบ RCSS ยังถอยยึดที่ “ทำแร่-ขนยา” เข้าไทย

กองทัพว้า UWSA ใหญ่คับฟ้า! แบ็คดี “ไม่เกรงใคร” Myanmar ยังหลบ RCSS ยังถอยยึดที่ “ทำแร่-ขนยา” เข้าไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *