ງານເຂົ້າ.! NATO ເຄື່ອນກຳລັງທະຫານ 20 000 ຄົນ ພ້ອມອາວຸດ 15 000 ລາຍການ ປະຊິດ ຣັສເຊຍ.

ງານເຂົ້າ.! NATO ເຄື່ອນກຳລັງທະຫານ 20 000 ຄົນ ພ້ອມອາວຸດ 15 000 ລາຍການ ປະຊິດ ຣັສເຊຍ.

ງານເຂົ້າ.! NATO ເຄື່ອນກຳລັງທະຫານ 20 000 ຄົນ ພ້ອມອາວຸດ 15 000 ລາຍການ ປະຊິດ ຣັສເຊຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *