ຄົນລອຍນ້ໍາ ຂ້າມມາຈາກຝັ່ງໄທ ບອກວ່າມາຫາເມຍຢູ່ຝັ່ງລາວ

ຄົນລອຍນ້ໍາ ຂ້າມມາຈາກຝັ່ງໄທ ບອກວ່າມາຫາເມຍຢູ່ຝັ່ງລາວ

ຄົນລອຍນ້ໍາ ຂ້າມມາຈາກຝັ່ງໄທ ບອກວ່າມາຫາເມຍຢູ່ຝັ່ງລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *