ဦးဖြိုးမင်းသိန်း လိမ်လည်ထွက်ဆိုသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှတ်ချက်ပြု

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း လိမ်လည်ထွက်ဆိုသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှတ်ချက်ပြု

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း လိမ်လည်ထွက်ဆိုသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှတ်ချက်ပြု

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *