ဧဝံဂေလိတရားသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။……….

ဧဝံဂေလိတရားသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။……….

ဧဝံဂေလိတရားသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *