ສປປ ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະໄໝທີ 76 [23-09-2021]


ສປປ ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະໄໝທີ 76 [23-09-2021]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *