စကစ‌ရဲချုပ် သန်းလှိုင်ဦးဆောင်ပြီး အခုလ ဒုတိယပတ်တွင် ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေ

စကစ‌ရဲချုပ် သန်းလှိုင်ဦးဆောင်ပြီး အခုလ ဒုတိယပတ်တွင် ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေ

စကစ‌ရဲချုပ် သန်းလှိုင်ဦးဆောင်ပြီး အခုလ ဒုတိယပတ်တွင် ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *