ຊາດກີເດະເຢາະອຳເບືອນ ຮ້ອງໂດຍ: ຄຳສອນ ບຸນລາສີ-ລາຕີ ແສງອາລຸນ ชาดกีเดะเยาะอำเบือน คำสอน บุนลาสี


ຊາດກີເດະເຢາະອຳເບືອນ ຮ້ອງໂດຍ: ຄຳສອນ ບຸນລາສີ-ລາຕີ ແສງອາລຸນ ชาดกีเดะเยาะอำเบือน คำสอน บุนลาสี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *