ສະຫຼຸບເຫດການ ຄົນຕິດໂຄວິດ3ວັນ ຈຶງມີຄົນມາຮັບໂຕໄປກັກໂຕ ແລະ ປິ່ນປົວ ຈົນສຸດທ້າຍມີຄົນຕິດເພິ່ມ…

ສະຫຼຸບເຫດການ ຄົນຕິດໂຄວິດ3ວັນ ຈຶງມີຄົນມາຮັບໂຕໄປກັກໂຕ ແລະ ປິ່ນປົວ ຈົນສຸດທ້າຍມີຄົນຕິດເພິ່ມ…

ສະຫຼຸບເຫດການ ຄົນຕິດໂຄວິດ3ວັນ ຈຶງມີຄົນມາຮັບໂຕໄປກັກໂຕ ແລະ ປິ່ນປົວ ຈົນສຸດທ້າຍມີຄົນຕິດເພິ່ມ…

ສະຫຼຸບເຫດການ ຄົນຕິດໂຄວິດ3ວັນ ຈຶງມີຄົນມາຮັບໂຕໄປກັກໂຕ ແລະ ປິ່ນປົວ ຈົນສຸດທ້າຍມີຄົນຕິດເພິ່ມ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *