ຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບໃໝ່ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບໃໝ່ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບໃໝ່ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບໃໝ່ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງມາດຕະການປ້ອງກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *