ດ່ວນ.! ໄທ ເລີ່ມສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຄວບຄຸມ ຜູ້ອົບພະຍົມຈາກຊາຍ ເເດນ ພະມ້າ

ດ່ວນ.! ໄທ ເລີ່ມສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຄວບຄຸມ ຜູ້ອົບພະຍົມຈາກຊາຍ ເເດນ ພະມ້າ

ດ່ວນ.! ໄທ ເລີ່ມສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຄວບຄຸມ ຜູ້ອົບພະຍົມຈາກຊາຍ ເເດນ ພະມ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *