ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲထားတဲ့ အဂတိအမှုမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သက်သေထွက်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲထားတဲ့ အဂတိအမှုမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သက်သေထွက်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲထားတဲ့ အဂတိအမှုမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သက်သေထွက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *