ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຢຶດຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າໄດ້ 1.500 ມັດ ພ້ອມຂອງກາງລົດກະບະ ຣີໂວ 1 ຄັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຢຶດຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າໄດ້ 1.500 ມັດ ພ້ອມຂອງກາງລົດກະບະ ຣີໂວ 1 ຄັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຢຶດຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າໄດ້ 1.500 ມັດ ພ້ອມຂອງກາງລົດກະບະ ຣີໂວ 1 ຄັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *