ຂ່າວດີ. ຣັສເຊຍ-ຈີນ ຈັບມືກັນ ສ້າງຖານບັນຊາການ ໃຫ້ ກອງທັບອາກາດ ສປປ ລາວ

ຂ່າວດີ. ຣັສເຊຍ-ຈີນ ຈັບມືກັນ ສ້າງຖານບັນຊາການ ໃຫ້ ກອງທັບອາກາດ ສປປ ລາວ

ຂ່າວດີ. ຣັສເຊຍ-ຈີນ ຈັບມືກັນ ສ້າງຖານບັນຊາການ ໃຫ້ ກອງທັບອາກາດ ສປປ ລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *