ຄລິບພິເສດທີ່ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊົມ ສາວຄູ ໂພໄຊ ຄໍາມະນີ ທີ່ຮ່ວມເດີນທາງ ພາທ້າວມິນລີ້ ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄລິບພິເສດທີ່ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊົມ ສາວຄູ ໂພໄຊ ຄໍາມະນີ ທີ່ຮ່ວມເດີນທາງ ພາທ້າວມິນລີ້ ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄລິບພິເສດທີ່ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊົມ ສາວຄູ ໂພໄຊ ຄໍາມະນີ ທີ່ຮ່ວມເດີນທາງ ພາທ້າວມິນລີ້ ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *