ຂ່າວ ປກສ (LAO PSTV News) | ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ຍຶດ ແລະ ທຳລ້າຍເຄື່ອງໃນສັດ1,295 Kg

ຂ່າວ ປກສ (LAO PSTV News) | ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ຍຶດ ແລະ ທຳລ້າຍເຄື່ອງໃນສັດ1,295 Kg

ຂ່າວ ປກສ (LAO PSTV News) | ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ຍຶດ ແລະ ທຳລ້າຍເຄື່ອງໃນສັດ1,295 Kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *