တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတNUGနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းသွားမည်ဟုကြေငြာ

တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတNUGနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းသွားမည်ဟုကြေငြာ

တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတNUGနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းသွားမည်ဟုကြေငြာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *