ປະເທດລາວບັນທຶກຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳ ນວນ 622 ຄົນ, ລວມຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງ22ົດ 22,441 ຄົນ

ປະເທດລາວບັນທຶກຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳ ນວນ 622 ຄົນ, ລວມຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງ22ົດ 22,441 ຄົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *