မအလ တို့ ကမ္ဘာပျက်နေပြီ – ပင်လယ်ဘူးမှာ အမေရိကန် အကူအညီနဲ့အင်တာနက် သုံးရနေတယ်ဆို – Myanmar

မအလ တို့ ကမ္ဘာပျက်နေပြီ – ပင်လယ်ဘူးမှာ အမေရိကန် အကူအညီနဲ့အင်တာနက် သုံးရနေတယ်ဆို – Myanmar

မအလ တို့ ကမ္ဘာပျက်နေပြီ – ပင်လယ်ဘူးမှာ အမေရိကန် အကူအညီနဲ့အင်တာနက် သုံးရနေတယ်ဆို – Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *