‘တော်လှန်မီးတောက်အားကောင်းဖို့ CDMကို ထောက်ပံ့စို့’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်

‘တော်လှန်မီးတောက်အားကောင်းဖို့ CDMကို ထောက်ပံ့စို့’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်

‘တော်လှန်မီးတောက်အားကောင်းဖို့ CDMကို ထောက်ပံ့စို့’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *