ສ.ເກົາຫລີ ມອບເງິນ 200.000 ໂດລາ ໃຫ້ ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ

ສ.ເກົາຫລີ ມອບເງິນ 200.000 ໂດລາ ໃຫ້ ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ

ສ.ເກົາຫລີ ມອບເງິນ 200.000 ໂດລາ ໃຫ້ ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ VDO

ສ.ເກົາຫລີ ມອບເງິນ 200.000 ໂດລາ ໃຫ້ ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *