ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือล่มที่อ่างนำ้งึม ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການເຮືອລົ່ມ ທີ່ອ່າງນ້ໍາງຶ່ມ

ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือล่มที่อ่างนำ้งึม ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການເຮືອລົ່ມ ທີ່ອ່າງນ້ໍາງຶ່ມ

ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือล่มที่อ่างนำ้งึม ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການເຮືອລົ່ມ ທີ່ອ່າງນ້ໍາງຶ່ມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *